1 2 3 4 5
 • Gødskning og sprøjtning

  Kunstgødning, spredning af staldgødning samt sprøjtning.

 • Entrepenør

  Dræning, drænspuling, etablering samt oprensning af søer og vandløb, fejning af veje og gravning med gravemaskine.

 • Jordbearbejdning

  “Marsk Stig”-harve, stub-harve, tallerken-harve, såning af majs og roer, rad-såning, grøbel-pløjning og tromling.

 • Høst

  Mejetærskning, optagning af roer, bigballe-presning og rivning.

 • Græs

  Balle-wrapning, græsmarks-harvning, hø-baller, rivning, samling af baller samt skårlægning.

0
3
http://www.nymarkmaskinstation.dk/wp-content/themes/presstwo